top of page
Elementen.png

Energie volgt de intentie

Introductie

‘Zonder wrijving, geen glans’ is een belangrijke waarde die ik in mijn jeugd heb meegekregen. Er is niets perfect en het lijkt dan ook niet de moeite om dit na te streven. Feng Shui is dan ook niet gericht op de perfecte inrichting van je huis, maar wel op de bewustwording van de manier waarop je je huis hebt ingericht en wat dit doet met je (onder)bewustzijn. Hoe sta je in het leven en op welke wijze kan Feng Shui je helpen om je lever beter en leuker te maken.

Er is naast het Bouwbesluit en een kwestie van smaak, veel meer terug te vinden in een huis. Wat is de ziel van een huis, waarom voel je je in het ene gebouw relaxt en in een ander unheimisch. En wat doet een huis of gebouw met de bewoners ervan en vice versa. De filosofie van Feng Shui maakt bij mensen los dat er ineens puzzelstukjes op de juiste plaats vallen. Zonder dat de nuchterheid wordt aangetast, worden de effecten van een huis op de mens die erin woont doorzien en wordt duidelijk waarom mensen keuzes maken in of voor een huis.

Naast mijn advieswerkzaamheden in Feng Shui ben ik werkzaam als adviseur/projectleider in het vastgoed omdat ook deze wereld mij nog steeds intrigeert. Ik heb een eigen bedrijf in vastgoedontwikkeling. Daar pas ik de methodiek van Feng Shui inmiddels toe. Daarnaast, mijn belangrijkste taak in het leven, ben ik moeder van Fedor (13 jaar) en Maloe (11 jaar). Ook mijn eigen huis in Rozendaal heeft inmiddels het predicaat ‘Feng Shui opgeknapt’. Daarmee is niet gezegd dat alles nu perfect is, zoals dat ook nooit zo kan zijn.

Wel heeft het een flinke dosis zelfinzicht en bewustwording met zich meegebracht en in sommige gevallen ook weerstand. Ik wens iedereen hetzelfde toe in de groei naar meer wijsheid, een verbetering van je leefomgeving en een bewuster leven!

Susanne Bouwman

Feng Shui advies

huizen op heuvel.jpg

Wat houdt een Feng Shui advies in

 • De plattegrond van je huis is op een Feng Shui manier uitgewerkt, wat handig kan zijn voor verdere inrichting van je huis. De Ba Gua is er op de juiste manier op getekend en er wordt uitleg gegeven wat dit betekent voor je huis;

 • Je leert aan de hand van de Ba Gua waar de negen gebieden (levensaspecten) in je huis zijn en hoe het ermee gesteld is;

 • Je leert hoe de chi-stroom (energie) door je huis stroomt en waar deze stagneert of moeilijk kan bewegen door bijvoorbeeld conflicten in je huis of meubilair;

 • Je leert of er missende posities, extensies of ruimtes voor de voordeurlijn zijn in je huis en wat dit betekent voor de energie;

 • Je wordt je meer bewust van de waardevolle informatie over jezelf die in jouw huis verborgen ligt. Ook waar mogelijke problemen of blokkades in huis zitten die invloed kunnen hebben op de bewoners van het huis;

 • Je krijgt adviezen aangereikt om je huis Feng Shui in te richten, eventuele conflicten op te lossen en de chi zo goed mogelijk te laten stromen. Dit wordt gedaan aan de hand van foto’s van de verschillende ruimtes;

 • Je ontdekt welke kleuren, materialen en vormen het beste bij de ruimtes in je huis passen. Er wordt een interieuradvies per ruimte aangereikt;

 • Je leert wat de beste plek zou zijn voor de woonkamer, badkamer, de keuken of bijvoorbeeld de eettafel. Ook krijg je advies over het wijzigen van functies in je huis of bedrijf;

 • Je ontdekt eventuele conflicterende situaties in je huis (bijvoorbeeld een badkamer in een vuurgebied) en wat je hieraan kan doen;

 • Je leert je persoonlijke element kennen en die van je huisgenoten, met de daarbij behorende karaktereigenschappen. Dit gebeurt aan de hand van een Nine Star Ki profiel;

 • Alles wordt uitgewerkt in een rapport dat je op papier krijgt. De achtergrond en werkwijze van Feng Shui wordt op een praktische wijze uitgelegd in dit rapport.

William Morris.jpg

Prijzen voor een Feng Shui advies

Volledig Feng Shui advies: € 500 exclusief 21% btw.

Dit is inclusief een dag voorbereiding aan de hand van aangeleverde plattegronden en geboortedata van de bewoners, een gesprek van 2 uur (en een ronde door het huis voor het maken van foto’s) en een dag voor de uitwerking van het geheel tot een goed leesbaar en hanteerbaar rapport.

Tot maximaal 10 ruimtes van een huis, iedere extra ruimte kost € 50.

Snelle analyse: € 250 exclusief 21% btw.

Wil je een korte analyse van je huis om te bepalen waar de energie niet goed stroomt of een kleur- en materiaaladvies krijgen of wil je een koop- of nieuwbouwadvies. Dit is mogelijk met een snelle analyse. Aan de hand van de plattegronden en geboortedata van de bewoners wordt er een iets minder diepgravende analyse gemaakt van de belangrijkste Feng Shui onderdelen in huis. Deze worden niet uitgewerkt in een rapport, maar besproken tijdens een gesprek van 2 uur.

Feng Shui advies voor bedrijven: op aanvraag

Een harmonieuze werkomgeving zorgt voor een betere werksfeer, wat weer leidt tot betere prestaties en een verbeterde concentratie van de werknemers. Ook klanten voelen zich meer op hun gemak en komen graag terug in deze omgeving. Er is meer aandacht voor nieuwe ideeën, kennis en ontwikkeling, waardoor de inkomsten ook gaan stromen en worden verhoogd. Individuele werknemers zijn meer in staat om tot hun volledig potentieel te komen. Met behulp van Feng Shui kan een analyse van een bedrijf worden gemaakt. In een gesprek vooraf worden aandachtsgebieden en doelen besproken, aan de hand hiervan wordt een offerte gemaakt.

Feng Shui workshop: € 300 exclusief 21% btw

Wil je met vrienden/vriendinnen of je collega's meer te weten komen over Feng Shui, bekijken of je huis of werkplek op een juiste manier wordt gebruikt.. Wil je meer energie laten stromen naar bepaalde levensaspecten en weet je niet goed waar te beginnen... Dan is het mogelijk door toepassing van Feng Shui meer aandacht hiervoor te krijgen en bewustzijn te creëren om de energie beter te laten stromen voor een gelukkiger leven. In een workshop van 3 uur (met maximaal 5 personen) worden de beginselen van Feng Shui uitgelegd en wordt je huis of werkplek onder de loep genomen.

elementen cirkel.png

Wat is Feng Shui


Feng Shui is een van oorsprong oude Chinese geneeskunst, waarvan de omgevingsleer deel uitmaakt. De gedachte dat de omgeving van een mens van invloed is op zijn welzijn, is van essentieel belang. De eerste vormen van Feng Shui zijn terug te herleiden tot 6000 jaar voor Christus. De leer heeft dus millennia de tijd gehad om zich te ontwikkelen en uit te groeien tot een omvangrijk stelsel van geschreven en ongeschreven regels en principes. Met Feng Shui wordt vooral het gedachtengoed benadrukt dat alles wat ons, in de zichtbare en onzichtbare wereld, omgeeft uit energie bestaat.

Alles in de wereld om ons heen, is een afspiegeling van onszelf. Hoe wij als persoon de wereld zien en ervaren, is een reflectie van onze gedachten over deze wereld. Deze gedachten borrelen op vanuit het onderbewuste en worden gekleurd door onze opvoeding en levenservaringen. Ditzelfde geldt voor het huis waarin we wonen. Bewust of onbewust kiezen we voor een bepaald soort woning - oud- of nieuwbouw, flat of eengezinswoning - en richten deze in met de kleuren en materialen die ons aanspreken, of die we tenminste acceptabel vinden. Al deze keuzes reflecteren onszelf. Feng Shui biedt een inzicht in de keuzes die we hierin maken.

Met behulp van de elementenleer wordt een huis of gebouw geanalyseerd en wordt bekeken of de energie zich in een vloeiende beweging door een gebouw kan bewegen of dat het stagneert door conflicten of objecten. Ook de functies die zijn toegekend aan een huis of gebouw kunnen in conflict zijn met het element dat aan een gebied wordt toegekend. Hiermee wordt vaak zichtbaar welke conflicten de mens zelf in zijn eigen leven ondervindt. Door je bewust te worden waar de energie in huis en in jezelf verloren gaat, is het mogelijk om naar een oplossing toe te werken en je beter in je element te voelen.

jung.png

Nine Star Ki

Nine Star Ki is een van de oudste vormen van astrologie ter wereld, die onder meer bij Feng Shui wordt toegepast. Er wordt op basis van de elementen ingegaan op het karakter van de mens. Ieder mens heeft drie getallen die op basis van geboortedatum en jaar worden toegekend, deze drie getallen heten het Nine Star Ki profiel. Nine Star Ki helpt om de oorzaak van heel persoonlijke problemen van mensen te traceren in de plattegrond en de Ba Gua van het huis en, omgekeerd, om het effect van de problemen in de plattegrond te duiden voor de individuele personen die in een huis wonen.

Nine Star Ki gaat ervan uit dat het leven dynamisch is en niet statisch. Ook gaat het uit van de voedende cyclus van de elementen. Omdat ieder mens maximaal 3 elementen in zijn profiel heeft zitten is er altijd sprake van minimaal 2 en maximaal 4 missende elementen in een profiel. De ontbrekende elementen zijn niet persé missend in een leven, maar laten de groei- en ontwikkelkansen zien. Ze kunnen ook worden gezien als leeropdracht of stressfactor waar iemand over struikelt en die de ontwikkeling kan belemmeren als je ze niet omarmt en tot ontwikkeling brengt. Ook moeten de missende elementen door iemand gezien worden en een persoon moet hier iets mee willen doen.

Neem contact op

Heb je vragen over Feng Shui of wil je een advies voor je huis aanvragen. Neem dan contact op met onderstaand formulier.

Je gegevens zijn verzonden!

De Genestetlaan 33
6891 CR Rozendaal
Nederland

Mobiel: +31 6 22 922 833

bottom of page